Polityka Prywatności

1. Anonimowość

Korzystając z serwisu internetowego firmy „Dobra Dieta”, akceptujesz zasady zawarte na tej stronie w Polityce prywatności. Rozwój technologii oraz rozwój naszej oferty powodują, że polityka prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: „Dobra Dieta” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj naszych serwisów i nie nabywaj produktów oferowanych przez naszą firmę.

2. Dane Teleadresowe

W czasie korzystania z naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych oraz teleadresowych. Przekazanie ich ułatwia proces wyboru zestawu oraz składania zamówień na posiłki oferowane przez naszą firmę. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie danych osobowych, umożliwiających realizację zamówienia. Jeżeli wymagane informacje nie zostaną podane, otrzymanie wybranych produktów może być niemożliwe.

3. Cookies

Cookies są to niewielkie porcje informacji zapisywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania serwisów internetowych. Przechowywanie cookies ma na celu gromadzenie danych statystycznych, pozwalających usługom na przeprowadzanie analiz różnego typu np. jak często strona jest odwiedzana, jakie strony w witrynie są najpopularniejsze, czy użytkownicy wracają do witryny, itp.

Należy zaznaczyć, że nie są gromadzone żadne informacje dotyczące samych użytkowników.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie strony tego serwisu są ogólnodostępne, cookies zapisywane w naszym portalu pochodzą z usługi Google Analytics.

Cookies można wyłączyć w opcjach przeglądarki dla danej witryny lub dla wszystkich serwisów.

4. Przesyłanie wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, które zostawiły swoje dane teleadresowe. Proces ten ma na celu weryfikację zamówienia, uzupełnianie niezbędnych informacji i powiadamianie o nowych produktach.